Veronika Remišová (Za ľudí): ministerka školstva nesmie podpísať pre štát nevýhodnú a pravdepodobne nezákonnú zmluvu. Podávame trestné oznámenie a žiadame zvolať mimoriadny výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

Vládna koalícia minulý týždeň schválila podpísanie dodatku k zmluve o kúpe bratislavského futbalového štadióna, čím zvýšila cenu už aj tak mimoriadne nákladného štadióna o viac ako 23 miliónov eur.

Nominant SNS a predchodca ministerky Lubyovej podpísal mimoriadne nevýhodnú zmluvu o budúcej zmluve, v ktorej sa štát zaviazal štadión odkúpiť. Podľa zverejnenej právnej analýzy nominant SNS Peter Plavčan nemal právomoc zmluvu o budúcej zmluve podpísať a urobil tak zrejme protizákonne. Podľa zákona rozhodnutia o výstavbe športovej infraštruktúry národného významu bola oprávnená robiť iba vláda, nie minister“, povedala Veronika Remišová, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a podpredsedníčka strany Za ľudí.

Veronika Remišová vo veci kúpy národného futbalového štadióna podáva aj trestné oznámenie. Z doteraz zverejnených skutočností vyplývajú podozrenia zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Na ministerstve školstva sa podpisovali dodatky a zmluva o budúcej kúpnej zmluve, ktoré menili podmienky odkúpenia štadióna tak, že mohol byť výrazne znevýhodnený verejný záujem. Remišová žiada, aby príslušné orgány preskúmali, či v súvislosti s podpisovaním dodatkov za ministra SNS nedošlo k porušeniu zákona tým, že ministerstvo uzatváralo zmluvy napriek tomu, že podľa zákona tak nemohlo urobiť.

Veronika Remišová zároveň vyzbierala podpisy potrebné na zvolanie mimoriadneho výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. „Budem žiadať, aby pani ministerka Lubyová zverejnila všetky dokumenty týkajúce sa odkúpenia štadióna štátom a odpovedala na otázky v súvislosti so zjavnou nevýhodnosťou pre štát a občanov“, uviedla Veronika Remišová.

Ako príklad zlého hospodárenia štátu Veronika Remišová uviedla prenájom parkovacích miest v objekte štadióna. V Bratislave je veľký problém s parkovaním, v širšom centre mesta parkovacia spoločnosť prenajíma parkovacie miesta vonku na ulici za 160 eur na mesiac. Bežná cena parkovacích miest v podzemných garážach v Bratislave je okolo 100 eur mesačne. Ministerka školstva Martina Lubyová však s uspokojením konštatovala, že štát po prípadnej kúpe štadióna bude prenajímať parkovacie miesta v garážach štadióna firme Ivana Kmotríka za 26 eur na mesiac, teda za štvrtinovú cenu, ako sa parkovacie miesta v garážach bežne ponúkajú. „Ide o ukážkový príklad zlého hospodárenia s majetkom štátu v podaní tejto vládnej koalície. Nemôžeme sa potom čudovať, že štát nemá dosť peňazí na lepšie školstvo, zdravotníctvo alebo sociálnu starostlivosť. Aj preto je dôležité, aby blížiace sa parlamentné voľby priniesli pozitívnu zmenu, ktorú ponúkame“, povedala Veronika Remišová.

Vyzývame ministerku Martinu Lubyovú, aby žiadny zvyšovanie ceny o milióny eur takto tesne pred voľbami nepodpisovala, pretože celý tento projekt je pre štát zjavne nevýhodný a je možné, že koná protizákonne a legalizuje nezákonne podpísanú zmluvu. V ďalších rokovaniach o kúpe štadióna sa môže pokračovať až potom, ako sa vyrieši otázka, či zmluva podpísaná nominantom SNS je alebo nie je platná. Štát už na stavbu zatiaľ súkromného štadióna zaplatil dotáciu viac ako 27 miliónov eur a má preto plné právu požadovať, aby sa štadión mohol využívať na zápasy národnej futbalovej reprezentácie aj bez jeho odkúpenia štátom“, doplnila Veronika Remišová, prvá podpredsedníčka strany Za ľudí.

Michal Kovács, líder strany Za ľudí pre školstvo na záver upozornil, že školstvo dlhodobo trpí nedostatočným financovaním. „No napriek tomu ministerka nemá problém odklepnúť oligarchovi 23 miliónov eur navyše na už aj tak extrémne drahý štadión. Toto je taká symbolická bodka za šafárením SNS v rezorte školstva. A opäť na to doplatia len naše deti.“

Aby vám nič neuniklo