Valášek: Brexit je stratou pre Veľkú Britániu a EÚ. Slovensko by malo v začínajúcich rokovaniach o nových vzťahoch zaistiť, aby na Brexit nedoplatili Slováci, ktorí vo Veľkej Británii študujú, pracujú alebo podnikajú.

Strana Za ľudí vníma Brexit ako varovanie pre ostatné členské štáty, že politické hrátky s členstvom v EÚ môžu mať katastrofálne následky. Vtedajšia vláda premiéra Davida Camerona neplánovala z EÚ vystúpiť, keď v roku 2016vyhlásila referendum o členstve. Jej plánom bolo členstvo v EÚ potvrdiť a umlčať kritikov. Ale neuvedomila si, že dlhodobá, lacná kritika “Bruselu” ktorá predchádzala referendu fatálne oslabí dôveru verejnosti v EÚ. Občasné populistické výpadyslovenskej vládnej koalície proti EÚ budú mať podobné následkyMôžu časom posilniť hlasy pre vystúpenia Slovenska z ; nahrávajú vodu na mlyn Kotlebovi a iným extrémistomNavyše hovoria o nepochopení nášho vzťahu k Úniitá patrí Slovensku rovnako ako Nemecku či Francúzsku. Zodpovedné vlády, akú má ambíciu postaviť strana Za ľudí, vedia, akú Európsku úniu chcú, a budujú si reputáciu a spojenectvá, aby vedeli svoju víziu presadiť v Bruseli,” povedal člen predsedníctva a odborník strany Za ľudí pre zahraničnú politiku, Tomáš Valášek. 

Pre Spojené kráľovstvo je už neskoro a dnešným dňom z Únie odchádza. Od 1.2. začína plynúť 11 mesačné obdobie, počas ktorého sa EÚ a Veľká Británia musia dohodnúť na nových pravidlách spolunažívania (Londýn odmietol možnosť dlhšie trvajúcich rokovaní). “Z pohľadu Slovenska bude dôležité nastaviť budúce vzťahy tak, aby sa možnosti slovenských firiem podnikať v Británii nielen uchovali, ale aj rozšírili. To isté platí pre vývoz tovaru zo Slovenska do Británie. Ako ekonomika s vysokým podielom exportu na hospodárskom raste musíme rokovaniam s Britániou venovať maximálnu pozornosť. Smeruje tam významná časť nášho vývozu aút. Ak sa nepodarí dohodnúť dobrá obchodná zmluva, clá by mohli urobiť autá výrobené na Slovensku nekonkurencieschopnými v Británii,” dodal Valášek. 

Strana Za ľudí tiež prikladá veľký význam osudu Slovákov pracujúcich a študujúcich v Británii. Do konca roka platí, že školné pre občanov členských krajín EÚ ostáva na rovnakej úrovni ako dnes, ale potom je možné jeho zvýšenie a dokonca aj zavedenie študentských víz. “Naša strana chce v prvom rade investovať do kvality vysokých škôl doma, aby študenti nemuseli odchádzať študovať do zahraničia zo zúfalstva. Časť študentov bude však vždy chcieť ísť na školy do Veľkej Británie. Či kvôli ich prestíži alebo preto, lebo ponúkajú štúdium v oblastiach, aké sa na Slovensku nevyučujú. Vláda musí zabojovať nielen o to, aby ostali príležitosti vo Veľkej Británii naďalej otvorené, ale zlepšiť školstvo doma natoľko, aby sa podarilo prilákať viac britských študentov k nám. Vzdelanie a veda by nemali poznaťhranice,” uzavrel Valášek.

Aby vám nič neuniklo