ŠELIGA: VYZÝVAME MINISTERKU NA OKAMŽITÉ VYSVETLENIE SVOJICH VÝROKOV

V posledných dňoch bola verejnosť informovaná o tom, že v mnohých prípadoch štát nedoručil voličom v zahraničí hlasovacie lístky, alebo ich poslal nekompletné. Dnes sme videli video, na ktorom zrejme Denisa Saková, ministerka vnútra, vysvetľuje jednu „zvláštnosť“ týchto volieb – že sa ich zúčastní až 60 tis. voličov zo zahraničia a vyslovuje apel – NEDOVOĽME, takýmto ľuďom čo žijú v zahraničí celý čas…  Čo im nemájú úradníci dovoliť?  
“Voľby sú oslavou demokracie a každý občan, bez ohľadu na to, kde sa nachádza má právo voliť. Denisa Saková ako ministerka vnútra má povinnosť ľuďom umožniť realizovať toto právo. Nielenže stovky ľudí nedostali svoj hlasovací lístok, ale navyše počúvame vyjadrenia ministerky vnútra, ktoré vzbudzujú pochybnosť, či to nebolo úmyselné.” hovorí Juraj Šeliga podpredseda strany Za ľudí 
“Hoci je kľúčová časť prejavu nedostupná, je zrejmé, že Denisa Saková ľudí straší. Vyvoláva v nich pocit úzkosti z toho, že aj Slováci v zahraničí majú právo podieľať sa na chode tejto krajiny. Je evidentné, že strana Smer sa bojí Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, pretože medzi nimi dlhodobo nemá podporu. V kontexte toho, že jej rezort mal zabezpečiť distribúciu hlasovacích lístkov a zlyhal, ide o veľmi znepokojujúce vyjadrenia. Žiadame Denisu Sakovú aby okamžite vysvetlila svoj prejav a aby zverejnila kedy, kde a komu boli tieto slová prednesené.” povedal Juraj Šeliga, podpredseda strany Za ľudí 

Aby vám nič neuniklo