Remišová: Slovensko má ďalší eurofondový škandál zastavili nám platby pre tých najodkázanejších kvôli neschopnosti Smeru. Ministerstvo zatajilo verejnosti toto zlyhanie

Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila, že Slovensko vinou tejto vládnej koalície opäť zažíva situáciu, akú zažilo pri historicky najväčšom škandále s eurofondami na vedu a výskum, kedy nám Európska komisia v dôsledku obrovských pochybení zastavila platby na projekty na vedu a výskum.
Situácia so zastavenými platbami sa teraz opakuje na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Ministerstvo o problémoch vôbec neinformovalo a túto situáciu zatajilo. Avšak  kvôli závažným nedostatkom vo fungovaní systému zastavila Európska komisia preplácanie výdavkov z operačného programu ľudské zdroje v oblasti spravovanej agentúrou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Financuje hlavne projekty v oblasti sociálnej starostlivosti o starších ľudí, domácej ošetrovateľskej starostlivosti, terénnej starostlivosti alebo tvorby pracovných miest. Projekty tak budú ohrozené, môže to spôsobiť problémy hlavne poskytovateľom sociálnych služieb a ich klientom. Je to zlyhanie, ktorý môže spôsobiť krízovú situáciu v obciach a mestách, znefunkčniť dlhodobú starostlivosť o seniorov alebo odkázaných ľudí,“ uviedla Remišová. 

Podľa podpredsedníčky strany Za ľudí Jany Žitňanskej, ktorá sa dlhodobo venuje problematike ľudí so zdravotným postihnutím, sa pozastavenie platieb dotkne projektov a výziev za desiatky miliónov Eur. “Nejde o prvé zlyhanie Implementačnej agentúry, a žiaľ vždy na to doplácajú tí najzraniteľnejší ako aj ľudia, ktorí sa prostredníctvom týchto projektov zamestnávajú. V celom systéme panuje obrovská neistota. V tejto chvíli je isté, že sú vážne ohrozené všetky projekty, kde ešte nedošlo k podpísaniu zmluvy ako aj výziev, ktoré boli zverejnené v tomto roku. Sú to desiatky a desiatky miliónov Eur, ” hovorí Jana Žitňanská. Podľa jej informácií hlavnou príčinou týchto problémov je zlé riadenie programu zo strany implementačnej agentúry ministerstva práce. 

Remišová upozornila, že hoci preplácanie projektov bolo zastavené zo strany Európskej komisie tesne pred Vianocami, keď Európska komisia poslala Slovensku varovný list, hlavné problémy sú známe do začiatku minulého roka. „Ministerstvo tak malo dosť času, aby chyby v riadení programu napravilo. Nestalo sa a s veľkou pravdepodobnosťou nechá koalícia riešenie svojich chýb až na novú vládu po voľbách. Dlhodobo upozorňujeme, že strany súčasnej vládnej koalície nevedia efektívne využívať podporu z eurofondov, nevedia celý systém riadiť. A čo najhoršie, nevedia zabezpečiť, aby boli eurofondy využívané výlučne na riešenie regionálnych rozdielov a riešenie problémov, ktoré Slovensko trápia. konštatovala Remišová.  Po 600 miliónovom eurofondovom škandále na ministerstve školstva Európska komisia zastavila preplácanie výdavkov v oblasti školstva, čo viedlo k veľkému oneskoreniu vo využívaní eurofondov na výskum a inovácie. Slovensko stratilo viac ako 100 miliónov eur a aby sa zabránilo ďalším obrovským stratám, vláda rozhodla o zrušení celého operačného programu spravovaného nominantmi Slovenskej národnej strany na ministerstve školstva a o presune podpory výskumu a inovácií pod ministerstvo dopravy. Dnes sa situácia opakuje v rezorte sociálnych vecí a rukojemníkmi neschopnej vlády budú tí najslabší a najodkázanejší občania.
Je to veľmi nezodpovedné, pretože zastavené platby ohrozujú a znechucujú ľudí, ktorí v regiónoch obetavo pomáhajú ľuďom, ktorí potrebujú,“ hovorí Remišová s tým, že vzhľadom na naliehavosť situácie bude iniciovaťposlanecký prieskum v implementačnej agentúre a sprístupnenie auditov, kvôli ktorým Európska komisia zastavila platby.
Strana Za ľudí má pripravené komplexné a systémové opatrenia na zásadné zlepšenie eurofondov, tak, aby sa eurofondové škandály v budúcnosti neopakovali. Strana Za ľudí navrhuje:

–      vytvorenie jediného spoločného riadiaceho orgánu pre všetky operačné programy, ktorý pri ich riadení bude spolupracovať s implementačnými útvarmi na príslušných rezortoch, keďže dnes je v riadení eurofondov obrovská byrokracia, každý úrad si tvorí vlastné pravidlá a často ich mení.-      zníženie počtu operačných programov vzhľadom na zmeny na európskej úrovni a v záujme vytvorenia jednoduchšej štruktúry a prehľadnejšieho systému riadenia v novom programovom období.

–      zavedenie katalógu typových projektov, najmä pri menších projektoch, napríklad pre regionálne školstvo, sociálne veci alebo pre samosprávu. Z katalógu by si žiadatelia vyberali podľa svojich potrieb a do typového projektu by iba doplnili základné informácie. Výrazne sa obmedzí byrokracia pre žiadateľov, ktorí sa budú môcť zamerať na kvalitnú realizáciu samotného projektu.

–      Zníženie zbytočnej byrokracie a prehľadný systém čerpania eurofondov

–      Spravodlivý a objektívny systém hodnotenia žiadostí bez korupcie s maximálnym dôrazom na objektivizáciu hodnotiacich kritérií

–      Využitie eurofondov hlavne na verejnoprospešné projekty a nie na súkromný biznis špekulantov

Aby vám nič neuniklo