Letanovská: Sme pripravení na epidémiu koronavírusu?

Andrea Letanovská, líder strany ZA ĽUDÍ pre zdravotníctvo: 

Slovensko musí pre svojich obyvateľov zabezpečiť dostatočnú pripravenosť na šírenie nového koronavírusu.

Koronavírusy (CoV) patria do skupiny vírusov, ktoré spôsobujú ochorenie od bežného prechladnutia až po závažné ohrozenia zdravia, ktoré môžu končiť smrťou. Najznámejšie sú ťažké respiračné syndrómy MERS alebo SARS a WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) 31. decembra 2019 informovala o šírení nového koronavírusu v Číne. 

Koronavírusy sú tzv. zoonotické vírusy, to znamená, že pôvodne sa človek nakazí len od infikovaného zvieraťa. Problémom je, ak v infikovanom človeku vírus zmutuje a získa schopnosť šíriť sa z človeka na človeka. Toto presne sa, bohužiaľ, stalo v prípade tohto vírusu, popísaného v Číne.  Mimoriadnu pozornosť treba tejto situácii venovať hlavne preto, že ide o nový vírus, ktorým ľudia ešte v minulosti neboli infikovaní, t.j. nemajú voči nemu vybudovanú žiadnu imunitu.

Navyše dnes voči tomuto vírusu neexistuje kauzálna (cielená) liečba. Pacienta sa liečime symptomaticky, potláčame horúčku, kašeľ, odporúčame kľud na lôžku a najmä izoláciu od iných ľudí. Štandardné odporúčania na zabránenie šírenia infekcie zahŕňajú pravidelné umývanie rúk, zakrývanie úst a nosa pri kašli a kýchaní, dôkladné varenie mäsa a vajec. Keďže infekcia sa šíri vzduchom, treba sa vyvarovať úzkeho kontaktu s každým, kto má príznaky respiračného ochorenia, ako je kašeľ a kýchanie.

MUDr. Darina Sedláková: 

Podľa slov MUDr. Dariny Sedlákovej (do 31. decembra 2019 predstaviteľky WHO na Slovensku) WHO uverejnila celý rad usmernení pre krajiny o tom, aké opatrenia treba urobiť na zabránenie šírenia vírusu a infekcie vírusom 2019-nCoV, vrátane spôsobu sledovania chorých ľudí, testovania vzoriek, liečby pacientov, kontroly infekcie v zdravotníckych strediskách, udržiavania správneho zásobovania a komunikácie s verejnosťou, aby sa predišlo panike alebo zbytočným obmedzeniam. Na základe aktuálne dostupných informácií WHO neodporúča žiadne obmedzenie cestovania alebo obchodu. Krajinám sa odporúča, aby pokračovali v posilňovaní svojej pripravenosti na núdzové situácie v oblasti zdravia v súlade s Medzinárodnými zdravotnými predpismi  z roku 2005. Ich zmluvnou stranou je aj Slovensko, a preto je dôležité, aby zodpovedné orgány a odborníci boli v neustálom kontakte s Výborom pre núdzový stav v oblasti verejného zdravia medzinárodného dosahu a aktivovali príslušné systémy na zvládnutie situácie. V centre je tzv. národný ústredný bod pre medzinárodné zdravotné  predpisy“ (National  Focal Point), ktorý zriadený na UVZ SR. Okrem WHO je aj v úzkom kontakte so systémami rýchleho varovania v EÚ. Súhra všetkých týchto opatrení a mechanizmov by mala maximálne ochrániť zdravie slovenských občanov pred ohrozením infekciou.

Napriek tomu, že legislatívny a odborný rámec je v tomto prípade dostatočný, výsledný stav závisí od zodpovedného prístupu tak zo strany zodpovedných orgánov, ale aj samotných občanov, ktorí musia  dodržiavať odporúčania zdravotníkov a iných odborníkov, dodáva Andrea Letanovská.

Aby vám nič neuniklo