Naša vízia

Vráťme Slovensko všetkým ľuďom

Viac ako 5,5 miliónov osudov a príbehov je spätých z našou krajinou. Viac ako 5,5 milióna ľudí má právo žiť v slušnom a spravodlivom Slovensku. Viac ako 5,5 milióna ľudí chce viac ako len prázdne sľuby, klamstvá a hádky.

Chcú krajinu, kde má každý rovnakú šancu na dobrý, spokojný a šťastný život. Bez ohľadu na to, či sa narodil v Kremnici alebo Michalovciach, Borskom Mikuláši, Kokave nad Rimavicou alebo Petržalke. Chcú krajinu, kde je postarané o každého, od najmenšieho dieťaťa, žiaka, študenta, matku, otca, rodiny, cez pracujúcich, podnikateľov až po chorých a starších ľudí.

Chcú žiť v krajine, kde sa menšiny nemusia báť útlaku a vyčleňovania. Chcú žiť v krajine, ktorá má úctu k svojim tradíciám a histórii, no zároveň sa nebojí budúcnosti.

Chcú žiť v krajine, ktorá dobre funguje a je radostným miestom na život. V štáte, ktorý si váži a chráni poctivých a slušných občanov a trestá klamárov a zlodejov. Chcú žiť v štáte, kde budúcnosť našich detí nezáleží od miesta narodenia, ale od vzdelania a šikovnosti. Chcú žiť v štáte, ktorý motivuje mladých, aby si zakladali rodiny a vychovávali tu budúce generácie.

Chcú žiť v štáte, ktorý vytvára férové podmienky pre pracujúcich, ale aj podnikateľov. Chcú žiť v štáte, ktorý sa postará o chorých, starších a trpiacich. Chcú žiť v štáte, kde človek nie je len číslom v štatistike, ale centrom skutočného záujmu. Zákazníkom, ktorý má právo na tie najlepšie služby. Chcú žiť v štáte, ktorý vie, že ochrana prírody musí mať prednosť pred peniazmi a priemyslom.

Chcú žiť v štáte, ktorý je pre ľudí a za ľudí! V štáte, kde politika je skutočnou službou. Službou všetkým, nielen našim ľuďom. Chcú – a my všetci spoločne chceme – slušné a spravodlivé Slovensko!

Vráťme Slovensko všetkým ľuďom!

Aby vám nič neuniklo